image banner
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp
CTTĐT - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 536/UBND-NLN ngày 30/01/2024 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp.

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức, thực hiện:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

Ban hành hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp đảm bảo phù hợp với nội dung Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025.

Phối hợp với các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí và các địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát các tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu tại các đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.

Tham mưu UBND tỉnh trình tự, thủ tục công nhận đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Rà soát, hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới đối với các đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực phụ trách đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Báo cáo kết quả rà soát các tiêu chí về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các trình tự, thủ tục về công nhận công nhận đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu đối với đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các trình tự, thủ tục về công nhận công nhận đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ đạo các đơn vị hành chính xã hình thành sau sắp xếp xây dựng kế hoạch triển khai thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các cơ quan thông tấn, báo chí

Tăng cường thời lượng phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách nông thôn mới, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao trong Nhân dân, trong Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính./.

Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1