image banner
Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP, xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Ngày 30/6/2023, Đảng ủy, UBND xã Phong Niên  tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng - Chính quyền - xây dựng NTM 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dưới đây là báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 

    I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2023

    6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng ban chuyên môn huyện. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn tiếp tục được củng cố, kiện toàn cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đảng ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Phong Niên phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. KTXH của xã đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong tổng số 22 chỉ tiêu nghị quyết đầu năm có 05 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt, 06 chỉ tiêu đạt, 04 chỉ tiêu chưa đạt. Sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường tiếp tục được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả; Công tác giáo dục, đào tạo, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm; công tác đảm bảo an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông tiếp tục được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội bổ sung Hội nông dân và Đoàn thanh niên cộng sản HCM nhiệm kỳ 2023-2027.

    Bên cạnh kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác vệ sinh môi trường nông thôn theo chương trình xây dựng NTM các thôn thực hiện chưa đều, chưa huy động được mọi người dân cùng tham gia tỷ lệ người dân tham gia BHYT còn thấp (đạt 79%); việc xử lý làm nhà trên đất nông nghiệp còn chậm,  Chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên ở một số chi bộ chưa cao. Việc tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Đảng ủy. Công tác phát triển đảng viên đạt thấp (7/21 đảng viên đạt 33%). Nghiệp vụ chuyên môn về công tác  kiểm tra giám sát Đảng ở một số chi bộ còn hạn chế. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

    Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:

    1. Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy

    Ngay từ  tháng 1, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 163-NQ/ĐU ngày  16/01/2023  về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2023  với 22 chỉ tiêu chủ yếu để chỉ đạo hệ thống chính trị từ xã đến thôn quyết liệt triển khai thực hiện. Đảng ủy xã đã ban hành 04 Nghị quyết, 03 chương trình, 12 kế hoạch thực hiện năm 2023. Tổ chức 07 Hội nghị Ban Chấp hành (trong đó có 01 hội nghị BCH mở rộng) và các hội nghị giao ban tuần của Thường trực Đảng ủy và thường trực các bên. Đảng ủy xã đã thành lập 02 tổ công tác đi nắm tình hình và trao tặng quà tết cho các hộ gia đình người có công, gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội tại 16/16 thôn,  tiến hành giám sát thường xuyên cấp ủy chi bộ nông thôn về công tác lãnh chỉ đạo triển khai thực các nhiệm vụ trước, trong sau tết nguyên đán; chỉ đạo tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân thôn Cốc Tòong để giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Ngoài ra các đồng chí UVBCH đảng bộ xã, trưởng các ngành đoàn thể trực tiếp xuống các chi bộ thôn, tiếp xúc với nhân dân để định hướng chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, đồng thời xin chủ trương định hướng của Huyện ủy, UBND huyện để thống nhất các giải pháp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Huyện ủy, UBND huyện giao. 

    Chỉ đạo tập trung lãnh, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Triển khai cuộc thi tìm hiểu về Tìm hiểu lịch sử  75 năm Đảng bộ huyện Bảo Thắng”.

    2. Kết quả lãnh, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế; văn hóa xã hội; Quốc phòng, an ninh; nội chính.

    2.1. Về phát triển kinh tế:

    * Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp được đẩy mạnh: Nhân dân tập trung sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm đạt 1412.6 tấn/2838.4 tấn đạt 50 % KH cụ thể:

    Lúa xuân: Diện tích gieo trồng 94,7 ha đạt 100% KH huyện giao. Năng suất đạt 63 tạ/ha; Sản lượng đạt 596,6 tấn, tương đương so với cùng kỳ năm 2022 đạt 100% KH huyện giao.

    Ngô xuân: Diện tích gieo trồng 170 ha/170 ha, đạt 100% KH huyện giao. Năng suất ước đạt 36 tạ/ha, sản lượng đạt 571,2 tấn đạt 70% KH  giao.

    Tuyên truyền, vận động Nhân dân đốn chè, bón phân, chăm sóc được 16,08 ha, thu hái chè búp tươi được 61,5 tấn, đạt 50% KH giao.

    Khuyến khích nhân dân tích cực trồng và phát triển cây ăn quả trên địa bàn xã. Tổng diện tích toàn xã là 374,7ha. Trong đó: diện tích trồng Na là 58,7ha, diện tích trồng Nhãn là 60 ha, vải 20ha, bưởi 80ha, còn lại là các loại cây khác như thanh long, ổi, táo, chanh, roi có diện tích 156ha. Trong 6 tháng đầu năm, cây ăn quả đã mang lại thu nhập cho nhân dân khoảng 3.5 tỷ đồng.

    Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được triển khai tích cực.  Trong 6 tháng đầu năm không xảy ra cháy rừng. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác PCCCR đặc biệt là các thôn có rừng phòng hộ; đã chỉ đạo nhân dân thực hiện trồng 25000 cây phân tán. Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã khai thác lâm sản gỗ vườn rừng, rừng trồng, cây trồng phân tán với khối lượng đạt 115m3, thu hoạch lá quế 220 tấn ước giá trị khoảng 1.5 tỷ đồng.

    Tập trung chỉ đạo phát triển đàn gia súc gia cầm, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh trên vật nuôi đặc biệt trú trọng tới phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi. Tổng đàn đại gia súc hiện có 205.163 con (Trong đó: Đàn trâu là 781 con; Đàn bò là 156 con); Đàn lợn: 12000 con; Đàn gia cầm: 192.266 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng trong 6 tháng đầu năm ước đạt 1631,7 tấn đạt 72,3% KH. Sáu tháng đầu năm, đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch, bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phối hợp trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện cấp phát vắc xin phòng bệnh kì I đến tay người dân cụ thể: vacxin lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả lợn là 3600 liều; vacxin cúm gia cầm là 32.000 liều; vacxin dại chó là 1700 liều; hóa chất 132 lít, tuyên truyền Nhân dân mua vôi rắc xung quanh chuồng trại khử trùng.

    Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ bệnh cho thủy sản. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 16.08/16.08 ha đạt 100% KH giao, 6 tháng đầu năm sản lượng ước đạt  201/ 402,5 tấn đạt 50% KH.

    * Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển khá. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động khuyến khích các hộ mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, tạo mọi điều kiện cho các hộ được tiếp cận các nguồn vốn vay của nhà nước để phát triển sản xuất và kinh doanh. Tổng số cơ sở KDSX – TTCN trên địa bàn xã là 220 cơ sở. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt triệu 12,5 /22,6 tỷ đồng, đạt 55,3%KH và đạt 79,4%NQĐH. Trong đó: chế biến sản phẩm có 14 cơ sở sản xuất gỗ gồm mộc, xẻ, ván bóc, bàn, ghế, giường, tủ… sản xuất tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất bán sang Trung Quốc. Giá trị ước khoảng 3.5 tỷ đồng. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn xã đạt 45%/51% đạt  82,5% NQĐH.

    * Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm.

    - Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, quản lý đất đai, xây dựng nhà, các công trình, san gạt đất trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã chỉ đạo hoàn thiện 268/268 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng cho người dân và giải quyết 06 vụ tranh chấp đất đai, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất cho 125 trường hợp gồm các tổ chức và hộ gia đình các nhân. Nhìn chung công tác quản lý đất đai được quản lý chặt chẽ và đúng với quy định của nhà nước.

    - Về xây dựng: Từ năm 2020 đến nay đã xử lý được 51/247 trường hợp làm nhà ở và các công trình khác trên đất nông nghiệp đạt 20,6% KH, trong đó năm 2023 UBND xã đã tuyên truyền làm đã làm được 08 hộ, 10 hộ đang nộp hồ sơ thẩm định và tách thửa tại bộ phận một cửa của huyện. Công tác xoá nhà xuống cấp luôn được quan tâm và chú trọng: Qua công tác rà soát nhà xuống cấp trên địa bàn xã có 02 hộ gia đình. Đảng uỷ đã chỉ đạo, vận động qua MTTQ xã nâng cấp xây mới 02 nhà.

    - Về quản lý đất đai: UBND xã đã chỉ đạo thu 17ha đất công, đất 5% về xã quản lý, cho thuê.

    - Vệ sinh môi trường: Trong 6 tháng đầu năm đảng ủy và ủy ban nhân dân xã đã phát động  cho nhân dân thực hiện tổng vệ sinh 5 đợt nhằm vệ sinh cảnh quan đường lãng ngõ xóm và trụ sở làm việc. Hàng tháng các chi bộ thôn tổ chức vệ sinh thôn xóm, thu gom rác thải nhựa lòng suối và  và dọc quốc lộ 70, tuyên truyền các hộ chăn nuôi làm chuồng trại, hố thu gom rác thải chăn nuôi đặc biệt các hộ dân trong thôn vùng trong nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường sạch đẹp.

    * Công tác Phòng chống thiên tai, khắc phục thiệt hại được chỉ đạo kịp thời, chú trọng xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, duy trì các tổ xung kích tại thôn sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai xảy ra; Chủ động rà soát các hộ gia đình nằm trong vung nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án di rời, khắc phục khi có thiên tai, mưa lũ.

    *Về xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các tuyến đường trên địa bàn xã do xã làm chủ đầu tư và dải ngân các công trình, cụ thể.

    + Đường thôn Làng Cung 3 đã thực hiện đổ bê tông 1,0 km thực hiện giải ngân 600 triệu đồng, lũy kế giải ngân là 1.110/1.250 bằng 88% kế hoạch vốn giao;

    + Đường thôn An Hồ - Phìn Giàng Thượng đã thực hiện mở mới là 3,5km; giải cấp phối 2,5km; đổ bê tông là 01km, năm 2023 chưa thực hiện giải ngân; Lũy kế giải ngân 600/1.800 triệu đồng bằng 33%;

    + Đường thôn An Hồ đã thực hiện mở nền 1,0 km, Năm 2023 chưa thực hiện giải ngân; Lũy kế giải ngân 200/397 triệu đồng bằng 50% kế hoạch vốn giao;

    + Đường thôn An Phong - Xuân Quang đã thực hiện mở nền 1,6 km, Năm 2023 chưa thực hiện giải ngân; Lũy kế giải ngân 600/1.050 triệu đồng bằng 57% kế hoạch vốn giao;

    + Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã đã thực hiện san tạo mặt bằng, thực hiện giải ngân 590/630 triệu đồng bằng 93% kế hoạch vốn giao.

    * Về công tác tài chính, tín dụng trên địa bàn xã tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

    - Thu ngân sách nhà nước được đạt 41,1% KH; thu ngân sách xã đạt 30% KH; Chi ngân sách xã đạt 28,9% KH; Các khoản quỹ do nhân dân đóng góp đang được triển khai.

    - Hoạt động tín dụng xã được quan tâm chỉ đạo, không để sảy ra tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn. Tổng doanh số cho vay toàn xã 115.935.950.000 đồng, cho 1285 hộ vay; trong đó vốn từ ngân hàng chính sách 51.935.950.000 đồng, cho 865 hộ vay; vốn vay kinh doanh từ ngân hàng nông nghiệp 64.000.000.000 đồng, cho 420 hộ vay, trong đó: Ngân hàng cho vay trực tiếp 16.474.157.700 đồng/105 hộ vay. Vốn vay được nhân dân sử dụng đúng mục đích.

    2.2. Về xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia (gồm xây dựng nông thôn mới nâng cao; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trương trình dân tộc thiểu số và miền núi) được chú trọng thực hiện.

    * Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao

    - Ngay từ đầu năm Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp tục thục hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Hiện các tiêu chí đã đạt 9/19 tiêu chí  gồm: Tiêu chí 3 (Tiêu chí Thuỷ lợi và phòng chống thiên tai); Tiêu chí 4 (Tiêu chí Điện); Tiêu chí 6 (Tiêu chí văn hoá); Tiêu chí 7 (Tiêu chí Cơ sở Hạ tầng thương mại nông thôn); Tiêu chí 8 (Tiêu chí Thông tin và truyền thông); Tiêu chí 9 (Tiêu chí Nhà ở dân cư); Tiêu chí 10 (Tiêu chí Thu nhập); Tiêu chí 12 (Tiêu chí Lao động); Tiêu chí 15 (Tiêu chí Hành chính công); Đối với tiêu chí hoàn thành đề nghị các thành viên BCĐ hoàn thiện hồ sơ.

    Còn 10 tiêu chí chưa đạt gồm Tiêu chí 1 (Tiêu chí Quy hoạch); Tiêu chí 2 (tiêu chí Giao thông); Tiêu chí 5 (Tiêu chí Giáo dục); Tiêu chí 11 (Tiêu chí Tỷ lệ nghèo đa chiều ); Tiêu chí 13 (Tiêu chí Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn); Tiêu chí 14 (Tiêu chí Y tế); Tiêu chí 16 (Tiêu chí Tiếp cận pháp luật); Tiêu chí 17 (Tiêu chí Môi trường); Tiêu chí 18 (Tiêu chí Chất lượng môi trường sống); tiêu chí 19 (Tiêu chí Quốc phòng và An ninh).

    Về xây dựng thôn kiểu mẫu, tập trung chỉ đạo thôn Cán Hồ, Cốc Toòng, Làng Có 1; Làng Có 2 đạt thôn Kiểu mẫu trong năm 2023, cùng với đó Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng đường hoa, đường điện chiếu sáng công cộng theo kế hoạch 2023. Sáu tháng đầu năm Đảng uỷ, UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân duy trì 64.1 km đường điện; 52.2 km đường hoa; 22 km đường cờ theo mẫu.

    * Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

    Thực hiện Dự án “thâm canh phát triển vùng quế đạt tiêu chuẩn hữu cơ trên địa bàn xã Phong Niên” hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.UBND xã đã lập danh sách các hộ tham gia gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo tại một số thôn có tỷ lệ nghèo, cận nghèo cao với 105 hộ tham gia/100 ha quế. Cán bộ chuyên môn đã xuống thôn triển khai họp và thành lập 5 tổ cộng đồng triển khai Quyết Định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Lào Cai Quyết Định Ban hành quy chế quay vòng một phần vốn bằng tiền hoặc hiện vật thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đã có các hộ dân 02 thôn An Hồ và Cốc Tủm 2 không đồng thuận với quyết định đã nêu ra dẫn đến Dự án không thể tiếp tục thực hiện được.

    UBND xã đã tiếp tục triển khai tại thôn Làng Có 2 và thôn Làng Cung 3 hiện nay đã lập xong danh sách gửi đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ. Và đã hoàn thiện được dự án tại thôn Tân Phong, Cốc Tủm 1, Làng Cung 3.

    * Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi gồm:

    - Dự án hỗ trợ nước sinh hoạt cho 61 hộ (trị  giá 183 triệu đồng); hiện đã thực hiện mở thầu xong.

    - Hỗ trợ làm đường thôn Làng Cung 3; Vốn kéo dài sang năm 2023 là 740 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 600 triệu đồng. Vốn giao 2023 là 1.438 triệu đồng chưa giải ngân; đã đổ bê tông được 01km.

    2.3 Công tác văn hóa - xã hội có nhiều đối mơi và toàn diện.

    * Lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao:

    - Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn của Đất nước, địa phương;  Triển khai thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2023. Hiện trên địa bàn xã tỷ lệ người thường xuyên tham gia luyện tập TDTT đạt trên 30%; Đến nay toàn xã có 8 câu lạc bộ thể thao (3 Bóng chuyền hơi, 1 Bóng đá, 1 Bắn nỏ, 1 Kéo co – đẩy gậy, 1 Cầu lông), 1 đội thể thao dân tộc (Tung còn), trong đó 6 Câu lạc bộ hoạt động liên tục thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm các VĐV của xã đã tham  gia giải Việt dã do huyện tổ chức đạt 1 giải nhất; tham gia giải kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ tỉnh đạt 5 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải 3. Tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng khối thi đua các cơ quan cấp huyện với 40 thành viên, tham gia 6 tiết mục, đạt 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và đạt giải ba toàn đoàn.

    -  Tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hóa: Số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2023: 1919/2007 đạt 96%; Đăng ký thôn văn hóa: 16/16 thôn đạt 100%; Đăng ký cơ quan văn hóa: 6/6 đạt 100%.

    * Về  giáo dục và đào tạo

    Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần đề án số 05-ĐA/HU, ngày 10/8/2020 được quan tâm chỉ đạo. Tăng cường lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi 6-14 tuổi đến trường đạt 99,7%; trong 6 tháng đầu UBND xã chỉ đạo các trường tổng kết năm học năm 2022-2023; phối hợp với hội khuyến học xã đã tổ chức lễ tuyên khen thưởng học học sinh xuất sắc, tại buổi lễ Hội khuyến học xã đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 99 học sinh với trị giá tiền thưởng là 6,8 triệu đồng. Tại hội nghị BCH đoàn thanh niên đã triển khai kế hoạch hoạt động hè và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại các thôn bắt đầu từ ngày 1/6/2023 đến hết ngày 30/7/2023 trên địa bàn xã nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho các cháu an toàn và thân thiện.

    * Về y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân:

    Chỉ đạo trạm y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, làm tốt công tác khám chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho Nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm tổng khám chữa bệnh cho người dân là 8870 lượt người khám trong đó khám BHYT là 1326 lượt. Vận động nhân dân tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT đạt 79% (sau khi có quyết định 981/QĐTTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng chính phủ có hiệu lực).

    * Lĩnh vực lao động, việc làm và chế độ chính sách đảm bảo an sinh xã hội

    Triển khai khảo sát nhu cầu học nghề của lao động, trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp giới thiệu giải quyết việc làm cho 89 người đạt 68,5 %KH.

    Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách người có công, chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo dịp Tết nguyên đán.Đã tiếp nhận và giải quyết xong 16 hồ sơ bảo trợ xã hội; làm hồ sơ cho 06 người cao tuổi đủ điều kiện hưởng giúp xã hội thường xuyên.

    Công tác xóa đói giảm nghèo: đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nhân dân nhất là đặc biệt các hộ nghèo, cận nghèo, kết hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay nhằm nâng cao hiệu quả dự án vay vốn xóa đói giảm nghèo. Ước số hộ nghèo giảm trong 6 tháng đầu năm là 25 hộ, đạt 40,3% kế hoạch cả năm huyện giao.

    2.4. Công tác nội chính:

    * Công tác Quân sự - quốc phòng: Tình hình an ninh được quản lý chặt chẽ, ổn định, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch công tác quân sự - quốc phòng năm 2023; xây dựng, củng cố tổ chức dân quân; Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn, tiếp tục củng cố lực lượng dân quân theo Thông tư số 33/2016 của Bộ quốc Phòng, tổ chức gặp mặt động viên các tân binh lên đường nhập ngũ và bàn giao 5/5 tân binh đạt 100% KH; Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện dân quân năm 2023 bảo đảm quân số và thời gian. Chủ động tham mưu công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chủ động các phương án nhằm phòng ngừa sạt lở đất và di dời dân khi có bão lũ xảy ra. Ban quân sự xã đã chủ động tham mưu cho đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch diễn tập phòng thủ của xã năm 2023  theo đúng kế hoạch đề ra và được Ban chỉ đạo diễn tập của huyện đánh giá , nhận xét đạt loại giỏi.

    * Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, duy trì tốt

    - Các hoạt động tuần tra, kiểm soát, tăng cường. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật góp phần quan trọng vào việc răn đe, phòng ngừa tội phạm. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn xã xảy ra các vụ việc: xử phạt về vi phạm TTATGT: 06 trường hợp bằng 3.000000đ (Ba triệu đồng); 02 vụ tai nạn làm bị thương 02 người.

    - Phối hợp làm tốt công tác nắm tình hình, hoạt động của các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma tuý, đặc biệt là các đối tượng đã có tiền án về tội phạm ma tuý, các đối tượng tù tha, án treo để lập hồ sơ đưa vào diện quản lý theo dõi quản lý nghiệp vụ. Tổng số người nghiện ma túy trên địa bàn xã là 18 người. Trong đó: Quản lý sau cai là  03 người. Số mới phát hiện nghiện, nghi nghiện đang làm rõ là 04 người. Số đang cai nghiện bắt buộc tại trung tâm là 07 người. Cai nghiện cộng đồng (Methadone) là  04 người

    - Tình hình tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thực hiện theo đúng tôn chỉ mục đích, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo tín ngưỡng; nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo được vận động và thực hiện đạt hiệu quả cao. Các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc đăng ký chương trình sinh hoạt với chính quyền, đảm bảo thực hiện đúng nội dung, địa điểm, quy mô đã đăng ký.

    Về công tác quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được nghiêm túc triển khai chỉ đạo thực hiện.  Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC xã đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác quy chế dân chủ  và triển khai thực hiện đến các thôn, các chi bộ, các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã. Thực hiện kiểm tra giám sát 5/22 chi bộ về thực hiện QCDC cơ sở, các chi bộ đều thực hiện tốt các quy định tại nghị định 04 của chính phủ đối với các đơn vị trường học; pháp lệnh 34 đối với xã, thôn.

    - Công tác cải cách hành chính: Thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động cải cách thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết đơn thư đúng quy định.

    *Chuyển đổi số: Đã chỉ đạo nhân dân thực hiện ứng dựng cài đặt số vào việc thực hiện các thủ tục hành chính; hưỡng dẫn nhân dân cài đặt ứng dựng VneID; phần mềm ứng dựng khám chữa bệnh VssID. Tỷ lệ hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng là 319/319 hồ sơ đạt 100% kế hoạch huyện giao (huyện giao 100%). Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình là 336/338 hồ sơ, đạt 99,4%;  vượt 34% so với kế hoạch huyện giao (huyện giao 65%). Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến là 316/338 đạt 93,4%; vượt  43,4% so với kế hoạch huyện giao (huyện giao 50%).

    - Công tác tiếp dân,giải quyết đơn thư, tiếp dân và trả kết quả: thực hiện tốt, việc tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức và công dân đúng thời hạn, đặc biệt là việc giải quyết các thủ tục hành chính như: giấy khai sinh, hộ khẩu, kết hôn,.....Lãnh, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy  định của pháp luật. Công tác Tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tiếp hơn nghìn lượt công dân, trong đó có 04 đơn trong đó  tranh chấp đất đai có 04 đơn. Các kiến nghị của nhân dân đã được các bộ phận chuyên môn hướng dẫn, trả lời, giải quyết xong 01 đơn, còn 03 đơn đang xác minh giải quyết.

    * Công tác phòng, chống tham nhũng được  quan tâm thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các lĩnh vực hoạt động theo quy định, nhất là các vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng; thực hiện kê khai tài sản của cán bộ lãnh đạo quản lý nghị định 130/2020/NĐ của chính phủ về hướng dẫn kê khai thu nhập của cá nhận.  Đến nay chưa phát hiện vụ việc nào liên quan đến tham nhũng.

    3 . Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể:

    3.1 Công tác xây dựng Đảng

    - Về chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền. Trong những tháng đầu năm, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng kế hoạch và triển khai cho cán bộ, đảng viên học tập các Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tới 90% cán bộ, công chức, đảng viên; Triển khai đăng ký và thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Quy định 28 của Tỉnh ủy Lào Cai. Triển khai chuyên đề năm 2023  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Tổ chức hội nghị (hình thức trực tuyến) cập nhật, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, đảng viên, có 180 cán bộ, đảng viên tham dự. Duy trì việc tổ chức Lễ chào cờ thường kỳ vào các  ngày 03/02, 30/4; 01/5 và ngày 19/5.

    - Công tác Tuyên vận: Đảng ủy đã xây dựng chương trình công tác Tuyên vận, Tôn giáo và thực hiện QCDC ở cơ sở kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2023. Chỉ đạo Ban tuyên vận, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025, triển khai cuộ thi tìm hiểu 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Ban Tuyên vận xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tại các buổi giao ban hàng tháng và tổ chức thành công sơ kết 3 năm thực hiện Quy định 60-QĐ/TU ngày 24/11/202 của BTV tỉnh ủy về công tác tuyên vận. Chỉ đạo các Tổ tuyên vận các thôn nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt trong công tác phối kết hợp thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

    - Công tác tổ chức đảng và đảng viên: Tiếp tục thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58 - QĐ/TW ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Về công tác cán bộ: Trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy đã đã thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; HĐND - UBND nhiệm kỳ 2026-2031. Kiện toàn 02 ban chi ủy chi bộ nông thôn. Lãnh đạo việc thực hiện Đại hội Nông dân, nhiệm kỳ 2023 -2027. Công tác phát triển Đảng viên: 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã kết nạp được 7 đảng viên mới đạt 33% kế hoạch; chỉ đạo hoàn thiện  04 hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên và hoàn thiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên. Lập danh sách cử 7 quần chúng học lớp tìm hiểu về  Đảng.

    - Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới theo (Hướng dẫn số 12- HD/TW, của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 09 - HD/HU của Huyện ủy Bảo Thắng về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ), cơ bản các chi bộ đã duy trì sinh hoạt theo hướng dẫn, chất lượng được nâng lên.

    - Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đảng ủy đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 22/22 chi trực thuộc về xây chương trình, kế hoạch năm 2023; kiểm tra toàn diện đối với 01 chi bộ và 02 đảng viên của chi bộ Cán Hồ, đã kết luận cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ. Đang kiểm tra chuyên đề 01 chi bộ và 02 đảng viên (Phìn Giàng); giám sát chuyên đề 01 chi bộ, 02 đảng viên (bí thư, phó bí thư chi bộ An Hồ). UBKT Đảng ủy đã tiến hành  kiểm tra 01 chi bộ, 02 đảng viên thuộc chi bộ (Cốc Sâm 4) có dấu hiệu vi phạm, đã kết luận: có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; Đang tiến hành giám sát chuyên đề 02 chi bộ, 04 đảng viên chi bộ An Hồ, Làng Cung 3. Các Chi bộ trực thuộc kiểm tra 17 đảng viên và giám sát 13 đảng viên về thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên; và thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên.

    3.2. Về hoạt động của HĐND-UBND:

    - HĐND đã xây dựng chương trình công tác năm 2023; Xây dựng các kế hoạch kiểm tra và giám sát trog năm 2023.

    - UBND xã thực hiện đúng quy chế; chủ động nắm tình hình để kịp thời giải quyết những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chỉ đạo, đôn đốc Nhân dân sản xuất vụ xuân năm 2023; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo trồng rừng, phát triển sản xuất; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp về thu ngân sách; tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất mà nhân dân quan tâm (công tác xây dựng cơ bản, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn, môi trường...).

    3.3. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể:

    * Mặt trận tổ quốc xã: Đã phối hợp với các ngành và tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền,  vận và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động  "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' gắn với các  cuộc vận động “ do các cấp các ngành phát động. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn. Triển khai đến các thôn tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động để cho mọi người dân hiểu rõ. Tham gia đoàn kiểm tra của UBND xã kiểm tra về thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các thôn trên địa bàn xã, trong dịp lễ, tết nguyên đán và đợt ra quân tháng vệ sinh an toàn thực phẩm của xã,  Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

    *Hội nông dân xã: đã tổ chức tuyên truyền nhân rộng hộ nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; tuyên truyền cho hội viên nông dân về chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn được 1 buổi /215 lượt hộ tham gia. Tuyên truyền nhân dân sản xuất giỏi. Hiện có có 390 hộ đăng ký thi đua SXKDG qua khảo sát đến nay thực hiện theo tiêu chí thu nhập mới có 294 hộ đạt SXG các cấp trong đó cấp Trung ương là 06 hộ, cấp tỉnh là 52 hộ, cấp huyện là 104 hộ, cấp xã 132 hộ; đã phối hợp với trung tâm dạy nghề huyện tổ chức 3 lớp học nghề trong đó 02 lớp xử lý rác thải, nuôi ấu trùng sâu can xi, 01 lớp trồng rừng, thợ nề dân dụng với 105 học viên tham gia, qua kiểm tra đánh giá 100% đạt yêu cầu.

    * Đoàn thanh niên CSHCM xã: đã chỉ đạo các chi đoàn huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền về chăm sóc, bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em cho 653 em tại trường TH số 1 Phong Niên; Thanh niên rèn luyện thể dục thể thao tại các thôn ( Cốc Sân 5, Cốc Tủm 2, Cốc Sân 1, Làng Cung 1..) chơi bống chuyền hơi thu hút trên 200 thanh niên tham gia;  phối hợp cùng trung tâm hỗ trợ việc làm và phòng lao đông thương binh xã hội huyện tư vấn việc làm cho 50 đoàn viên thanh niên; đã xây dựng được 01 công trình thanh niên tại thôn Cốc Sâm 2; phát động các phong trào với 350 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; phối hợp cùng hội khuyến học tặng 120 xuất quà nhân dịp mùng 1/6; phối hợp cùng hội chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai tổ chức khám chữa bệnh cho hộ nghèo, cân nghèo trong xã 180 người..... Phối hợp với UBND tham gia tuyên truyền phòng chống tảo hôn tại các thôn Làng Cung 3, Làng Có 2, Cán hồ , Cốc Tòng; phối hợp các nhà trường và các thôn tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi tại các thôn đảm bảo, an toàn.

    * Hội liên hiệp phụ nữ xã: phối hợp với Ban quân sự xã và đoàn thể khác tuyên truyền vận động 7 con em lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổ chức vận động chị em các chi hội góp phần xây dựng nông thôn mới phấn đấu các tiêu chí đạt thôn kiểu mẫu nâng cao,  hội đã tập trung làm được 2 công trình đó là đường hoa và nhà xuống cấp và mỗi chi hội có 1 công trình hoa, tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào vệ sinh môi trường nông thôn gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang, khơi thông cống rãnh, phát taluy tổng = 5 buổi có hơn 350 lượt chị em cùng làm,, gắn với thực hiện tiêu chí VSMT, qua đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả, 05 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" với 175 thành viên, duy trì 1 mô hình 10 hộ liên kề  tại thôn Cốc Tủm 2. Trong 6 tháng qua hội đã vận động được các cán bộ hội viên phụ nữ đóng góp 250 hom bầu các loại giống hoa để ươm, tích cực trồng vào vườn hoa của hội, nâng tổng số đường hoa / toàn xã 48 km . Nhân dịp tết nguyên đán, Hội LHPN tặng quà cho các chi hội trưởng và hội viên khó khăn là 22 xuất  = 4.400.000đ, đề nghị UBND khen thưởng biểu dương đột xuất kịp thời là 1 tập thể và 2 cá nhân có tinh thần xây dựng hiến đất làm đường GTNT. Tặng quà 8 tân binh lên đường nhập ngũ trị giá 160.000đ.

    Tuyên truyền vận động  xây dựng quỹ  mái ấm tình thương thu nộp theo qui định, vận động các gia đình hội viên phụ nữ toàn xã xây dựng đóng góp ủng hộ vào quỹ xây dựng NTM, tính đến kỳ báo cáo tổng số tiền mặt trong quĩ được tính cả những đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn là 390.000 triệu

      *     Hội cựu chiến binh xã, Đã vận động 100% hội viên là cán bộ, đảng viên tham gia học tập và làm theo “Tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”, nêu cao và phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực. Phối hợp với thương binh xã hội đảm bảo chế độ cho các đối tượng người có Công, gia đình TBLS, các đối tượng CCB được hưởng chế độ ưu đãi của nhà Nước. Tổ chức thăm tặng quà các gia đình và đối tượng chính sách thương binh liệt sỹ, người có công, người già cô đơn, trong dịp lễ Tết,... Tuyên truyền truyền thống Cách mạng cho đội ngũ thanh thiếu niên ở các thôn bản lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của chi Đoàn, chi đội Thiếu niên các hội viên CCB trong độ đoàn.

    II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

    1. Về lãnh đạo phát triển Kinh tế.

    Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

    1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp:

    - Chỉ đạo nhân dân thực sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, triển khai kế hoạch trồng cây vụ đông năm 2023. Tuyên truyền nhân dân tiếp tục thăm đồng, kịp thời phòng chống sâu bệnh cho cây trồng. Tích cực chăm sóc, bón phân cho chè và thu hái chè và chuẩn bị các điều kiện tiến hành đốn chè theo đúng lịch.

    - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn lợn. Duy trì việc phun tiêu độc khử trùng phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh dịch khác; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; cảnh giác với một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát tại địa phương.

    - Triển khai tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm kỳ II/2023. Đầu tư chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi - thủy sản. Chỉ đạo hướng dẫn nhân dân làm chuồng trại, phòng chống rét, dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản trong mùa đông.

    - Xây dựng kế hoạch phát triển rừng năm 2023. Chủ động các biện pháp phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô.

    1.2. Quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch, tiểu thu công nghiệp, xây dựng.

    - Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, quan tâm đến việc quản lý các hộ gia đình trong san gạt, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đẩy mạnh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý các hộ xây dựng nhà trên đất nông nghiệp; tăng cường  quản lý tài nguyên môi trường. Tuyên truyền, vận động các hộ đã sử dụng đất sai mục đích làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất.

    - Kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng xây dựng, san lấp, làm nhà và các công trình trên đất nông nghiệp, chuyển đổi mục  đích đất trái pháp luật.

    - Tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản do xã làm chủ đầu tư trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ một số công trình xây dựng trên địa bàn.

    - Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ.

    - Tiếp tục thực hiện công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch; Hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng nhà ở; quản lý hành lang vỉa hè, vệ sinh môi trường;

    1.3. Công tác tài chính – tín dụng:

    Tăng cường triển khai các giải pháp chỉ đạo thu ngân sách năm 2023, quan tâm các sắc thu còn thấp; xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2024. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo kế hoạch; quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực. 

    2. Công tác XD NTM:

    Tiếp tục triển khai rà soát đánh giá 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của Ban chỉ đạo huyện. Chỉ đạo 4 thôn Cán Hồ, Cốc Toòng, Làng Có 1; Làng Có 2 đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng thôn kiểu mẫu về đích năm 2023.

    - Tổ chức triển khai tốt kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và thôn kiểu mẫu đã đạt chuẩn.

    - Chỉ đạo các thôn duy trì phong trào "đường rộng sáng điện nhiều hoa, nhân dân đồng lòng nông thôn phát triển" cùng với đó duy trì công tác tổng vệ sinh môi trường hàng tuần, tháng trong năm 2023.

    3. Văn hoá - xã hội.

    - Văn hóa - Xã hội: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nội dung tuyên truyền về: các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tuyên truyền các ngày lễ lớn, công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền về công tác CCHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, công tác triển khai chế độ chính sách.... Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

    - Chính sách xã hội: Thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng theo quy định. Triển khai điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chỉ đạo; cùng với đó tuyên truyền cho nhân dân tằng cường tỷ lệ người dân tham gia BH.

    - Về Y tế: Tham mưu cho Đảng ủy, UBND thực hiện các chương trình Y tế dự phòng. Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện mục tiêu chương trình Bảo vệ bà mẹ trẻ em, Kế hoạch hoá gia đình theo tiêu chuẩn y tế quốc gia. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn trong công tác khám chữa bệnh và các hoạt động trong lĩnh vực Y tế. Tăng cường vận động nhận dân mua BHYT phấn đấu đạt 90%.

    - Về Giáo dục: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho phục vụ năm học mới năm 2023-2024. Thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch, duy trì sĩ số học sinh ra lớp chuyên cần. Phối hợp với các Ban, ngành đoàn thể của xã, thôn và các gia đình tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, không bỏ học. Xây dựng 01 trường trở lên đạt chuẩn mức độ 2.

    4. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính.

    - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Chỉ đạo lực lượng DQTV thường xuyên nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự ATXH trên địa bàn xã. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và khám tuyển công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo đúng kế hoạch.

    -  Đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế, giảm các loại tội phạm như: Trộm cắp tài sản, đánh bạc, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma tuý ... Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã.

    - Làm tốt công tác kiểm tra tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã, kiên quyết xử lý nghiêm các điểm kinh doanh dịch vụ chưa có giấy phép kinh doanh như: Internet, máy bắn cá, điểm kinh doanh ga; tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; xử lý nghiêm các đối tượng nghiện và các đơn vị xây dựng thi công trên địa bàn xã.

    - Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, an ninh nông thôn. Chủ động xây dựng kế hoạch khám tuyển NVQS để vào quân 2023 theo đúng quy định.

    - Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế đơn thư vượt cấp.

    5. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể.

    5.1 Về xây dựng Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 về tiếp tục học tập, làm theo Bác, chỉ đạo việc đưa nội dung lịch sử Đảng bộ xã, lịch sử Đảng bộ huyện vào các chương trình giảng dạy các trường học, mở rộng tuyên truyền tại các thôn. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhận diện đúng bản chất và cảnh giác cao độ với các thủ đoạn phát tán thông tin sai sự thất, kích động bạo lực, những hành vi trái pháp luật của các thế lực phản động.

    * Công tác tổ chức xây dựng Đảng và và đảng viên

    - Tiếp tục thực hiện tốt công tác Bảo vệ chính trị nội bộ theo Quy định số 58 - QĐ/TW ngày 8/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng . Chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

    - Tiếp tục thực hiện một số quy trình công tác cán bộ theo quy định. Chỉ đạo rà soát, sắp xếp kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cấp thôn khi cần.

    - Tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân xếp phân xếp loại đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổng kết và khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2023.

    - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Trong 6 tháng đầu năm, các chi bộ tổ chức sinh hoạt thường kỳ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề như đã đăng ký; tổ chức chấm điểm sinh hoạt với 22/22 chi bộ xếp loại tốt.

    - Quan tâm trú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng dự bị đảm bảo tiêu chuẩn, đúng quy định; quan tâm phát triển đảng là người dân tộc thiểu số, nữ dân tộc, trong lực lượng công an, quân sự. Phất đấu đạt 100% chi tiêu được giao.

    * Công tác kiểm tra, giám sát

    - Tiếp tục thực hiện công tác KT- GS của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy theo chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023.

    - Tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

    * Công tác Tuyên  vận

    - Duy trì hoạt động của Ban Tuyên vận xã, tổ tuyên vận thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định tư tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân quý III, IV năm 2023.

    5.2. Hoạt động của HĐND, UBND

    - HĐND xã, xây dựng chương trình kế hoạch giám sát năm 2023; đồng thời rà soát bổ xung lại quy chế làm việc và chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức kỳ họp thứ 6 theo luật định

    -  UBND xã quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành của huyện tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề mà nhân dân quan tâm. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

    5.3. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

    Chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng và đời sống Nhân dân; chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; vận động Nhân dân vùng Dân tộc- Tôn giáo chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động để lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước...

    - Thường xuyên củng cố các tổ chức chi đoàn, chi hội hoạt động yếu kém, làm tốt công tác kết nạp đoàn viên, hội viên, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

    - Tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và kế hoạch chương trình công tác của Đảng ủy năm 2023.

    5.4. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng: Tiếp tục  chỉ đạo các bộ phận chuyên môn trong khối Nội chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ đúng quy  định của pháp luật.  Tăng cường nắm chắc tình hình dân tộc, Tôn giáo; quản lý công dân đi lao động nước ngoài . Tăng cường nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các lĩnh vực hoạt động theo quy định, nhất là các vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng.

    5.5. Công tác thực hiện QCDC và tôn giáo:

    - Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34-PL/TW và Nghị quyết số 04 đối với cơ quan; thực hiện công khai, niêm yết các kế hoạch , chương trình, dự án; phát huy tính dân chủ trong nhân dân.

    - BCĐ thực hiện công tác tôn giáo thường xuyên nắm tình hình và giám sát các hoạt động tôn giáo trên địa bàn nhằm đảm bảo hoạt động tốt và đúng quy định.

    5.5. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số: Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, tăng cường đảm bảo đáp ứng sự hài lòng của người dân; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 về tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ. Tăng cường hướng dẫn người dân lập các tài khoản dịch vụ công trực tuyến, VNeID, …khai thác, sử dụng thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

 

Văn Bình - xã Phong Niên
Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1