image banner
Đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt chi bộ

Tháng 3/2023, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật đã in và nộp lưu chiểu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Để cuốn sách đến được với cán bộ, đảng viên các chi Đảng bộ trực thuộc, ngày 28/4/2023 Huyện ủy Bảo Thắng đã ban hành Kế hoạch 191 về việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đợt sinh hoạt tạo sự thống nhất từ chi bộ đến nhân dân “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

anh tin bai

Phần nội dung Bí thư chi bộ cần giới thiệu tóm tắt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư, gồm 3 phần gồm: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” (từ trang 11 đến 206); Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (từ trang 207 đến 522); Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” (từ trang 523 đến 619). Từ đó giúp cho đảng viên trong chi bộ được nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay… Đồng thời thấy rõ tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự cách mạng, phục vụ nhân dân.

 Cuốn sách ra đời xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban. Tham nhũng đã và đang từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Niềm tin của cán bộ, đảng viên ngày càng tăng. Qua nhiều lần tổng kết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đúc rút những bài học kinh nghiệm quý, được khái quát, đưa vào cuốn sách, có thể khái quát thành lý luận. Cuốn sách mang đến cho người đọc những thực tiễn rút ra từ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phương châm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực nhất quán: Từ sớm, từ xa, không ngoại lệ, không vùng cấm.

 

nguồn: cổng TTĐT Bảo Thắng
Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1