image banner
Khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
CTTĐT - Sáng nay (ngày 05/7/2023), dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị tỉnh.
anh tin bai

Quang cảnh kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV với nhiều quyết sách quan trọng trong các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời quyết nghị nhiều định hướng lớn, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để chính phủ và các cấp, các ngành tiếp tục triển khai nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2023, trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biễn phức tạp, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm, căng thẳng địa chính trị, các nước thắt chặt chính sách tiền tệ… ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta nói chung, của tỉnh Lào Cai nói riêng, dẫn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm chưa đạt được kết quả như mong đợi: Mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với mục tiêu đề ra; Giá trị xuất nhập khẩu, trao đổi, mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ; tiến độ một số dự án trọng điểm còn chưa đáp ứng yêu cầu do giá nguyên vật liệu biến động mạnh, vướng mắc trong thẩm định giá thiết bị đưa vào công trình và chậm giải phóng mặt bằng… Thiên tai, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Để thực hiện đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 theo Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 01/12/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh, trong 6 tháng cuối năm các cấp chính quyền phải quyết tâm cao hơn nữa, có các chủ trương, giải pháp căn cơ, đồng bộ để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội nhất là đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, cụ thể:

Về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo của UBND tỉnh: Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển và kết quả thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng thời, xem xét, quyết định các nội dung quan trọng về: Điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 và chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Sửa đổi quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh...

Về các cơ chế chính sách

Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua 25 dự thảo Nghị quyết trong đó có 08 Nghị quyết quy phạm pháp luật liên quan đến các cơ chế, chính sách gồm: 02 Nghị quyết sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung (gồm: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết sửa đổi một số khoản tại Điều 3 của quy định kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai); 04 Nghị quyết thay thế các nghị quyết đã ban hành (bao gồm: Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình kết cấu hạ tầng cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 04/12/2022 của HĐND tỉnh; Nghị quyết Quy định mức phân bổ kinh phí, mức chi một số nội dung bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết quy định chế độ nhuận bút, thù lao trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý, thay thế Nghị quyết số 65/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết ban hành Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thay thế Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh); 02 Nghị quyết được ban hành mới để thực hiện đó là: Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Nghị quyết quy định mức thu một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Về hoạt động giám sát của HĐND tỉnh

HĐND tỉnh sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh và báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc chấp hành chính sách pháp luật trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu câu hỏi ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, đúng và trúng những vấn đề mà cử tri quan tâm; tranh luận thẳng thắn mang tính xây dựng, làm rõ thực trạng vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động chất vấn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Về công tác nhân sự

HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI đối với 01 đại biểu do chuyển công tác ra ngoài địa bàn tỉnh; miễn nhiệm 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 02 đồng chí do nghỉ hưu và chuyển công tác và bầu bổ sung 02 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.  

Về xem xét quyết định các vấn đề khác

HĐND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt điều chỉnh và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật Đầu tư công; Xem xét bổ sung danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2023; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2023; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách tỉnh năm 2023...

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp

Ngay sau phát biểu khai mạc của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo trước kỳ họp về: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023.

Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong 2 ngày (05 - 06/7/2023); phiên bế mạc sẽ tiến hành vào cuối giờ chiều ngày 06/7/2023. Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai tiếp tục thông tin về Kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng nay.

Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1