image banner
Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thông qua 13 Nghị quyết
CTTĐT - Chiều ngày 15/01/2024, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 - Kỳ họp phát sinh giải quyết một số công việc quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lý Bình Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

anh tin bai

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 51/53 đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

anh tin bai

Quang cảnh Kỳ họp thứ 17.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Năm 2023 cùng với những khó khăn chung của cả nước, tỉnh Lào Cai cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, một số chỉ tiêu chính chưa đạt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu về thu ngân sách. Do vậy để đảm bảo cân đối ngân sách các cấp năm 2023, việc điều chỉnh dự toán và xử lý hụt thu ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 là cần thiết; đồng thời kết hợp trình HĐND tỉnh một số nội dung khác quan trọng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17.

Kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI là kỳ họp đầu tiên của năm 2024 và là kỳ họp giải quyết công việc phát sinh lần thứ 10 trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã được Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các ban, đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan chuẩn bị để trình ra kỳ họp theo yêu cầu. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đề nghị các cơ quan HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

anh tin bai

Giám đốc Sở Tài chính Ngô Đức Ảnh trình bày 02 tờ trình tại Kỳ họp.

Tiếp theo, Kỳ họp thứ 17 lần lượt nghe Giám đốc các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình của UBND tỉnh về: Điều chỉnh dự toán và xử lý hụt thu ngân sách năm 2023; hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh chủ trương, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 (giai đoạn 2), số 2 tỉnh Lào Cai; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bổ sung năm 2024 trên địa bàn tỉnh; giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục từ năm học 2023 - 2024 và chỉ tiêu hợp đồng đối với các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

anh tin bai

Đồng chí Nguỵ Phí Kiều Vân, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết.

Tại Kỳ họp, các Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo thẩm tra của Ban đối với các tờ trình của UBND tỉnh. Đồng thời lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh đã tham gia ý kiến tại hội trường, trao đổi làm rõ hơn về dự thảo Nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh dự toán ngân sách, giá đất, tên, từ ngữ tại Nghị quyết về mức giá khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế…

anh tin bai

Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Hương phát biểu ý kiến tại Kỳ họp.

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết 09 tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức họp thảo luận cho ý kiến cụ thể đối với từng tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ toàn bộ các ý kiến tham gia của các đại biểu, tổng hợp đề nghị UBND tỉnh và các ngành giải trình với đại biểu. Đồng thời đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng trao đổi, thông tin làm rõ hơn nội dung một số tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 17 (ảnh dưới):

anh tin bai
anh tin bai

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) của HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đã đề ra. Trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ tài liệu, đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có trách nhiệm, qua đó Kỳ họp đã thống nhất cao và biểu quyết thông qua 13 Nghị quyết.

Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đại biểu HĐND tỉnh bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri trong tỉnh về kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Một số Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI

- Nghị quyết điều chỉnh dự toán và xử lý hụt thu ngân sách địạ phương năm 2023

- Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở cai nghiện ma tuý số 1 tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2)

- Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp cơ sở cai nghiện ma tuý số 2 tỉnh Lào Cai.

- Nghị quyết danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bổ sung năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai

- Nghị quyết phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục từ năm học 2023 - 2024 và giao chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ đối với cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2024

- Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1