image banner
HUYỆN BẢO THẮNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN VỀ GIỚI NĂM 2023

Ngày 15/9/2023, tại thị trấn nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến về giới năm 2023.Dự lễ phát động có đồng chí Giàng Thị Pằng – PCT hội LHPN tỉnh Lào Cai, đồng chí Đỗ Bá Hùng – PCT UBND huyện Bảo Thắng cùng khoảng 300 đại biểu tham dự chương trình gồm đại diện Hội LHPN tỉnh, huyện, các xã; đại diện cấp uỷ, chính quyền các xã thị trấn trên địa bàn toàn huyện cùng đại diện ban điều hành Tổ truyền thông, hội viên phụ nữ và học sinh người dân trên địa bàn thị trấn nông trường Phong Hải.

anh tin bai
Đồng chí Giàng Thị Pằng PCT hội LHPN tỉnh Lào Cai phát biểu tại lễ phát động

anh tin bai

Đồng chí Đỗ Bá Hùng PCT UBND huyện phát động chiến dịch

anh tin bai

Đồng chí Bùi Thị Hạnh chủ tịch hội LHPN huyện Bảo Thắng thông qua chương trình lễ phát động

Mục tiêu tổng quát của chiến dịch là khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề đặt ra với phụ nữ và trẻ em…

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao nhậnthức, thay đổi định kiến chăm lo đời sống vật chất tinh thần bảo vệ chăm sóc phụ ữn và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em tại các xã thị trấn đặc biệt khó khăn, Hội LHPN huyện Bảo Thắng đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch giai đoạn và kế hoạch năm thực hiện Dự án tới các chi hội cơ sở; phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án tại các xã, thị trấn.

Theo đó, dự án 8 đã được triển khai ở 27 thôn trong tổng số 31 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Để triển khai có hiệu quả, UBND huyện cũng đã chỉ đạo hội LHPN huyện tổ chức 2 lớp tập huấn hướng dẫn cho cán bộ hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở phụ nữ người đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng bản, thành lập 25 tổ truyền thông với 250 thành viên là bí thư chi bộ thônm trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ, địa diện ban công tác mặt trận, các đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng.

Để Chiến dịch truyền thông thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Đỗ Bá Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị ngay sau hội nghị phát động, Hội LHPN huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông về xóa bỏ định kiến giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

anh tin bai

Diễu hành huỏng ứng

Các địa phương đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động mỗi người dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng.

Phát động sâu rộng đến từng thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình, thực hiện tốt chiến dịch truyền thông trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham gia diễu hành truyền thông về xóa bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng./.
Đăng nhập

Bản quyền thuộc tỉnh Lào Cai

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: UBND xã Phong Niên

Điện thoại liên hệ: 02143 864 306

Địa chỉ: thôn Cốc Sâm 2, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


      

Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1